BẠN MUỐN THU LỢI NHUẬN TỪ
RÁC THẢI RẮN VÀ SINH KHỐI?

Chúng tôi giới thiệu thế hệ nhà máy năng lượng
sinh học đa nhiên liệu mới và tối ưu nhất

BẠN MUỐN THU LỢI NHUẬN TỪ
RÁC THẢI RẮN VÀ SINH KHỐI?


Chúng tôi giới thiệu thế hệ nhà máy năng lượng
sinh học đa nhiên liệu mới và tối ưu nhất

Đọc thêm

Năng lượng từ rác và chất thải sinh học


Công nghệ mới, sáng tạo của chúng tôi trong thiết kế nhà máy điện sinh học Ecohel có thể tái tạo năng lượng từ các loại chất thải rắn sinh hoạt và sinh khối khác nhau. Dòng rác thải sinh hoạt địa phương và chất thải sinh học có thể cùng được đốt cháy thành năng lượng.

Cơ chế vận hành bền vững


Nhà máy đốt của chúng tôi được hoàn toàn tự động hóa. Quá trình vận hành luôn ổn định với bất kỳ loại nguyên liệu đốt sinh học nào. Ngoài ra, nhà máy còn có khả năng hoạt động liền mạch và ổn định thậm chí khi nguồn nhiên liệu đầu vào chỉ có 10%.

Khách hàng của chúng tôi

Chính quyền địa phương

Với giải pháp nhà máy năng lượng sinh học của chúng tôi, chính quyền địa phương có thể tái tạo rác thải rắn và rác thải hữu cơ từ khu dân cư trở thành năng lượng để cung cấp cho người dân.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các xí nghiệp sản xuất cỡ vừa và nhỏ có thể đốt rác thải của mình thành năng lượng hoặc nhận xử lý cả rác thải từ cộng đồng địa phương. Nhiều doanh nghiệp khác nhau có thể tái tạo dòng sản phẩm phụ (phế liệu, phế thải) của họ thành năng lượng và đưa lại vào sản xuất.

Nhà sản xuất và đầu tư năng lượng

Các nhà sản xuất và đầu tư trong ngành năng lượng cũng có thể trở thành khách hàng hoặc đại lý của chúng tôi, để bắt đầu tự sản xuất năng lượng cho mình hoặc cho các bên hữu quan.

Nhà máy có thể vận hành với nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau

Rác thải dân cư

Rác thải rắn và hữu

cơ từ khu dân cư

Rác thải nông nghiệp

Rơm rạ

Bã mía

Trấu

Rác thải từ ngành CN chăn nuôi,
chế biến thực phẩm

Phân gia cầm, gia súc

Xương, nội tạng cá

Vỏ tôm, cua

Bùn thải từ đáy ao, hồ

Rác thải lâm nghiệp

Dăm gỗ, mẩu gỗ

Cành, nhánh cây nhỏ

Mùn cưa“Chúng tôi rất hài lòng với sự hợp tác và dịch vụ của
công ty Ecohel – nhà máy Ecohel đã đi vào
hoạt động được hơn 45.000 MWh rồi!”

Janne Tepponen, Quản lý vận hành nhà máy, Savon Voima Oy“Chúng tôi đã sử dụng nhà máy năng lượng Ecohel
trong nhiều năm và chúng tôi rất hài lòng với nó!”

Ulf Gullans, Giám đốc điều hành, Övermark Värme Ab